Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumların yaşadıkları krizlerden daha az hasarla çıkabilmeleri ve yaşanabilecek krizleri öngörerek aldıkları önlemler günümüz işletmelerinin iletişim stratejilerinde kendilerini var etmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk bu önlemlere örnek olarak verilebilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile başlayan süreç yerini kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine bırakmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik; fırsatları kapsayarak ve riskleri yöneterek uzun dönem hissedar değeri yaratan bir iş yaklaşımıdır. Kurumsal sürdürülebilirlik kurumların sürekliliklerini sağlamaya hizmet ederken onların karlılıklarının da sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Çıkış amacı kurumun hissedarlarının haklarının korunması ve ekonomik olarak sürdürülebilmesi olan kurumsal yönetişim kavramı da kurumsal sürdürülebilirliğe hizmet etmektedir. Kurumsal yönetişim, kurumun hissedarlarının uzun dönemli çıkarı için ve kurumun işleyişinin garanti altına alınması için kuralların ve düzenlemelerin olduğu bir sistemdir.