ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

 

ISO 14001 Standardını da içeren ISO 14000 serisi standartlar Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir dizi çevresel yönetim standardını içermektedir. ISO 14000 serisi bu standartlar çevresel sorumluluklarını yönetmek ve çevresel performanslarını artırmak isteyen her türlü şirket ve kuruluş için pratik araçlar sağlayan bir standartlar bütünüdür.
ISO 14001 standardı, ISO 14000 serisi içerisinde en çok kullanılan ve en önemli standarttır. ISO 14001, küçük ve büyük ölçekli her türlü kuruluş için bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) gerekliliklerini belirler. ÇYS üretim ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerde çevre etkileşimlerinin değerlendirilerek çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde çevrenin korunmasının sürekliliğinin sağlanmasını garanti eden bir yönetim sistemidir.